Realitní služby

Zvolte si typ nemovitosti

Realitní služby

Poradenství

 • analýza možnosti prodeje
 • odhad reálné tržní ceny
 • stanovení optimální ceny vaší nemovitosti
 • hledání nejvýhodnějších alternativ pro klienta prodej/pronájem
 • kompletní poradenství při prodeji /nákupu/pronájmu nemovitosti
 • sestavení konkrétního plánu prodeje
 • doporučení způsobu financování nemovitosti
 • trpělivé vysvětlení různých názvů a pojmů
 • seznámení klienta s daňovými předpisy v oblasti realit
 • konzultace s právníkem, finančním manažerem
 • posouzení a následné odstranění právních vad
 • varování před možnými riziky s prodejem/koupí nemovitosti

Obchodní služby

 • vyhledávání vhodného klienta
 • vyhledávání vhodné nemovitosti
 • zastoupení klienta dle jeho potřeb
 • posouzení a odstranění případných právních vad
 • věcná břemena, předkupní práva, dělení pozemků, výmazy zástav a omezení
 • snížení rizika spojeného s pronájmem nemovitostí, kauce, právní ochrana
 • zajištění soudního znalce
 • zajištění znaleckých posudků, geometrických plánů, apod.
 • vyhledávání zajímavých investičních příležitostí dle zadání
 • kompletní služby developerům

Právní služby

 • vypracování veškerých potřebných smluv (zástavní smlouvy, kupní smlouvy, darovací smlouvy, nájemní smlouvy, smlouvy o zřízení věcného břemene, atd.)
 • řešení exekucí, zástav a jiná omezení
 • zastupování klientů před věřiteli, exekutory, apod.
 • výmaz zástav a jiných věcných břemen
 • zajištění komplexního právního servisu dle situace a potřeb klienta

Finanční služby

 • optimalizace financování nemovitostí
 • zajištění financování nemovitostí – hypoteční servis
 • poskytnutí úvěrů a půjček
 • oddlužení klienta – vyplacení úvěrů, exekucí, zástav
 • úschova peněz u nás zdarma, nebo advokátní/notářská úschova
 • úschova daně z převodu nemovitostí
 • pojištění nemovitostí
 • výkupy nemovitostí
 • garance vrácení rezervační zálohy
 • prověření kupujícího za vás, zjištění bonity klienta
 • informace o možnosti a stavu vyřízení úvěru

Informační servis

 • informování o novinkách
 • informování o prohlídkách
 • informování o bonitě klienta kupujícího
 • informování o stavu vyřízení úvěrů
 • vlastní databáze klientů

Propagační servis

 • internetové stránky
 • realitní servery
 • tištěná inzerce
 • plachty, cedule, vitríny, billboardy
 • reklamní auta
 • osobní prezenční nabídka

Velmi dobře si uvědomujeme, že prodej či koupě nemovitosti se stává pro většinu našich klientů a zákazníků z řad běžné veřejnosti životním obchodem. Díky tomu se vztahy mezi námi a klienty, stávají daleko hlubšími než pouze běžnými obchodními vztahy. To navozuje silnou zodpovědnost a loajalitu, kterou si bereme za svou a na kterou se pečlivě připravujeme. Úspěch plánovaného obchodu je zajištěn týmem profesionálních makléřů s osobním přístupem, transparentním jednáním, širokou databází nemovitostí v celé ČR, nabídkou prvotřídního servisu a širokou škálou komplexních služeb, zejména poradenství, právní, finanční a obchodní služby, informační a propagační servis.

Máte dotazy? Kontaktujte nás:

* Jméno
* Email
* Telefon
* Váš vzkaz